Onze werkwijze

Novicum is een toonaangevende HR dienstverlener op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van mensen in organisaties. Sterk gericht op partnership willen wij elke dag weer de verwachtingen van onze relaties overtreffen.

Voor elke vraag op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom bieden wij het passende antwoord. Bijvoorbeeld bij het invullen van een tijdelijke of een permanente vacature, bij het beoordelen van het potentieel van een kandidaat of een medewerker, het coachen van personeel of bij het afscheid moet nemen van een medewerker.

Novicum gaat in haar dienstverlening voor integriteit, betrouwbaarheid en respect. Wij zijn ons ook bewust van de impact die de organisatie heeft op haar mensen, op het milieu en op de maatschappij. Wij willen dan ook bijdragen aan een positieve en duurzame ontwikkeling. Daarbij ligt een directe verantwoordelijkheid bij Novicum als het gaat om duurzaam ondernemen. Waarde creëren voor mens, maatschappij en milieu zijn daarom onze uitgangspunten. Hierbij ligt onze focus op dat wat in onze macht ligt om hier aan bij te dragen en veranderingen door te voeren.

De uitgangspunten hebben we opgenomen in onze Duurzaamheidsverklaring. Deze kunt u hier downloaden.


Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.