Outplacement

Afscheid nemen is soms onvermijdelijk maar vaak ook pijnlijk. Toch is het geen einde, maar juist de start van een nieuw begin. Goede begeleiding van een outplacement maakt dat de werknemer het verlies gaat zien als kans op een nieuwe start en zich hierbij gesteund voelt door zijn – vroegere – werkgever.
Novicum is dé partner om een outplacementtraject deskundig, betrokken en met respect voor de deelnemer te begeleiden. Ieder mens beleeft een dergelijk proces anders. Daarom past Novicum de inhoud van outplacementtrajecten aan de betrokken mensen en omstandigheden aan. Het intakegesprek bestaat uit de behoeftepeiling en kijken wij naar waar de situatie wel en niet om vraagt. Geen standaardtraject dus, maar maatwerk dat mensgericht en kostenbewust is samengesteld. De situatie en persoonlijke behoeften van de persoon bepalen dus de inhoud van het te volgen programma en daarmee de duur van het hele traject.

Tijdens het outplacementtraject hebben de consultants van Novicum een sterke regierol. Daardoor ontstaat individueel maatwerk met veel oog voor persoonlijkheid en ambitie. De medewerker wordt op professionele wijze gemotiveerd en geënthousiasmeerd.

Werkwijze

Novicum start het outplacementtraject met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is belangrijk omdat een vertrouwensband met de betrokken medewerker noodzakelijk is, zodat de consultant objectief en kritisch kan adviseren.

De precieze aanpak van het traject vloeit voort uit het intakegesprek met de betrokkene. De situatie en de behoeften van de persoon bepalen de inhoud , het aantal fasen en daarmee de duur van het hele outplacementtraject. Tijdens dit traject zoeken we altijd naar de optimale balans tussen een zakelijke aanpak en een persoonlijke, open werksfeer.

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.