Assessment

Novicum hanteert moderne instrumenten voor een gefundeerde onderbouwing bij de keuze van de juiste kandidaat. Methodieken hiervoor zijn persoonlijkheidsonderzoeken, capaciteitentesten en video-observaties van praktijkcases.

Ook als "second opinion" bij een door uzelf geselecteerde kandidaat kunnen wij u voorzien van een onderbouwd advies.

De persoonlijkheidsanalyse geeft inzicht in de wijze waarop een kandidaat omgaat met andere mensen, zijn of haar denkwijze en emoties. Daarnaast doet de analyse uitspraken over functiegebieden, medewerkersstijl, groepsrol, commerciële aanleg, eventueel ook aangevuld met leiderschapsstijl en managementvaardigheden.

De capaciteitentest geeft inzicht in de individuele capaciteiten van een persoon. Indien een werkgever meer zekerheid wil verwerven of een kandidaat het niveau van de functie wel aankan, biedt deze test via diverse modules een duidelijk handvat.

In praktijksimulaties observeren we het gedrag. Gedrag dat iemand laat zien geeft een voorspellende waarde over het toekomstig gedrag. Met specifieke praktijksimulaties plaatsen we een kandidaat in situaties waarin hij/zij gedrag kan laten zien dat essentieel is in de nieuwe functie. Wij doen uitspraken over zowel capaciteit als (te ontwikkelen) vaardigheden.

De resultaten van de testen worden vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat door de consultants in een persoonlijk gesprek met de kandidaat wordt besproken. Uiteraard ontvangt ook de opdrachtgever het testrapport.

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.